WERKWIJZE

LegalTeams begeleidt complexe juridische projecten met eenvoud. Hiervoor worden specialisten, efficiënte werkprocessen en technologie samengebracht. Uw project loopt op tijd, volgens afspraak en binnen budget.

Het beste team

LegalTeams heeft een uitgebreid netwerk aan ervaren projectmanagers. Daarnaast wordt de databank met profielen van juridische specialisten steeds verder uitgebouwd. LegalTeams stelt een passend team voor uw project samen bestaande uit externe specialisten, mogelijk gecombineerd met specialisten uit uw eigen bedrijf of met (externe) specialisten waarmee u al samenwerkt.  

Het beste werkproces

De werkwijze van LegalTeams is gebaseerd op bewezen methoden, zoals het IILPM. Dit is een internationaal erkende methodiek van het International Institute for Legal Project Management. Deze werkwijze wordt gekenmerkt door de hoge mate van efficiency en wordt al jaren succesvol toegepast in de (juridische) praktijk. Aan deze methode is de jarenlange praktijkervaring van LegalTeams toegevoegd. Dit maakt de projectmanagement benadering van LegalTeams doeltreffend en vernieuwend in Nederland.

De beste technologie

Het inzetten van de juiste tools maakt het samenwerken sneller, veiliger en eenvoudiger. LegalTeams faciliteert ieder team met het samenwerkingsplatform XS2Files. Deze tool wordt gedurende de opdracht gebruikt als portaal voor onder andere de uitwisseling van documenten. Hierdoor kan op een efficiënte en veilige manier worden samengewerkt. Na afronding van de opdracht kan het volledige dossier voor en door de klant geëxporteerd worden.

Meer weten?

Aarzel niet en neem contact op met Edo, Eva of Marjan. Of vul ons contactformulier in en wij nemen contact op met u! 

De LegalTeams aanpak

  1. Kritisch analyseren van de juridische problematiek. Hierbij wordt de jarenlange ervaring van LegalTeams vanuit de advocatuur ingezet.
  2. Samenstellen van een passend team zowel voor de specifieke problematiek (inhoudelijk) als voor de opdrachtgever (soft skills, tarief). Het team kan (deels) ook uit eigen mensen van de opdrachtgever bestaan.
  3. Bespreken van de doelen van het project met het team en de opdrachtgever. De tussentijdse ijkmomenten worden expliciet vastgelegd in de projectplanning.
  4. Projectmanagement van A-Z. De LegalTeams Project Manager verricht geen juridisch inhoudelijk werk, maar houdt zich bezig met regie en het nastreven van de vooraf gestelde doelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een strakke en duidelijke planning en het continu zorgdragen voor communicatie en terugkoppeling. Het aansturen gaat op de drie aspecten: timing, financieel en een goede samenwerking.
  5. De behandeling van de casus gaat volledig digitaal door de inzet van het platform XS2Files, videobellen, etc. Dit geldt niet als fysiek afspreken of communiceren op een andere wijze noodzakelijk is zoals in het geval van rechtzaken.

Veel gestelde vragen

Dat is een keuze. Als uw eigen advocaat zijn voorkeuren voor de team samenstelling volgt dan komt hij vaak uit bij kantoorgenoten. Dat kan goed werken, maar hoeft niet altijd de ruimte en kracht op te leveren die u graag ziet.  

Ja, buitengewoon veel. Eva heeft ruim 15 jaar lang in de advocatuur gewerkt als advocaat en later als kantoordirecteur. Sinds 2017 werkt zij als zelfstandig adviseur en projectmanager voor diverse advocatenkantoren. Edo is meer dan 30 jaar advocaat en heeft vele complexe zaken in teamverband geleid; ook samen met juristen van de opdrachtgever. Marjan begeleidt al meer dan 20 jaar ICT-projecten over de volle breedte bij advocatenkantoren. Wij hebben dus veel ervaring met het werken met juristen in teams. Zowel vakinhoudelijk als op organisatorisch vlak.

Beiden. Onze tarieven zijn flexibel in te stellen. Het liefst werken wij op een wijze waarbij onze beloning in belangrijke mate resultaatafhankelijk is. Zo kunnen we ook de risico’s met de opdrachtgever delen. Omdat wij concreet en resultaatgericht werken is een deel van onze beloning afhankelijk van behaalde resultaten (milestones).

 

Succes wordt bepaald door de afspraak die is gemaakt over de te behalen doelstellingen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het realiseren van een reorganisatie op een bepaalde personele bezetting, het feestelijk openen van een nieuwe vestiging, het afronden van een rechtszaak met een schikking binnen een bepaalde bandbreedte of het afstoten van een bedrijfsonderdeel.

Wij voegen waarde toe door helderheid te scheppen in een wereld van toenemende complexiteit. Steeds meer specialisten zijn hypergespecialiseerd en dat komt de samenhang en oplossingsgerichtheid niet altijd ten goede. Het is soms lastig om als opdrachtgever het overzicht te houden. Wij bieden ook slagkracht en teamversterking.

Nee, wij zorgen voor specialisten en een projectleider. Die komen niet in dienst van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft met de specialisten wel een directe opdrachtrelatie. Daarbij beschikt LegalTeams over een mandaat van de opdrachtgever om namens hem met de specialisten te onderhandelen, hun werk goed te keuren en om facturen te beoordelen. LegalTeams stuurt naar de oplossing via haar projectmanager. Dat is in elk geval onderscheidend aan detachering.

Nee, niet noodzakelijk. Wij kijken naar beschikbare specialisten in de markt. Als er specialisten door de opdrachtgever worden voorgedragen zullen we dat in beginsel omarmen, maar we willen wel altijd de regie houden samen met en vanuit de opdrachtgever. Dit om te voorkomen dat we met twee kapiteins op een schip komen te staan.

Wij richten ons uitsluitend op de opdrachtgever. Wij hebben geen rechtsverhouding met de specialisten die wij selecteren en krijgen van hen geen vergoeding of provisie of kick back. Wij hebben geen belang bij het inschakelen van meer en meer fee-earners. Wij streven nadrukkelijk naar vereenvoudiging van het moeilijke in plaats van het moeilijk maken van het eenvoudige.